Υπηρεσίες
Eco-Κατασκευαστικη

Με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή, τις μελέτες και τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας

Ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς σε κάποια επιδοτούμενο κατασκευαστικό πρόγραμμα;

Εξοικονομώ κατ οίκον, Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Διατηρώ κατ οίκον, Ηλέκτρα ή άλλα ΕΣΠΑ προγράμματα.
Ζήτησε το δική σου προσφορά.

Εξοικονομώ κατ οίκον 2021

100% Δωρεάν
Άμεση Απάντηση
Εξειδικευμένη Εμπειρία
Πλήρη Ανάληψη Έργων