Εξοικονομώ Ανακαινίζω Θεσσαλονίκη

Eco-Κατασκευαστική

eco test 3

Εξοικονομώ ανακαινίζω πλήρη ανάληψη έργων

Εξοικονομώ Ανακαινίζω Θεσσαλονίκη, Θάσο, Βέροια, Χαλκιδική υποβολή αίτησης, διαχείριση φακέλου μέχρι την υλοποίηση και κατασκευή των έργων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δοθούν κίνητρα για να ανακαινιστούν παλιά σπίτια χωρίς να αποκλείεται η ενεργειακή αναβάθμιση. Ιδιοκτήτες κενών κατοικιών έως 100 τ.μ. σε αστικά κέντρα θα λάβουν επιδότηση έως 40 % για εργασίες ανακαίνισης των κατοικιών, (ύψους έως 10.000 ευρώ) οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να νοικιαστούν τουλάχιστον για τρία έτη. Δικαιούχοι του προγράμματος εξοικονομώ ανακαινίζω θα είναι όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 40.000€ και ακίνητη περιουσία έως 300.000€. Επίσης, θα υπάρχει πριν επιδότησης για όσους έχουν μικρή ακίνητη περιουσία και επιλέγουν να ζητήσουν μικρότερη της μέγιστης ενίσχυση. 

Εξοικονομώ ανακαινίζω Θεσσαλονίκη

Παρεμβάσεις Εξοικονομώ Ανακαινίζω

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής κλάσης του σπιτιού όπως είναι η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/κλιματισμού, η αλλαγή κουφωμάτων η εξωτερική μόνωση κλπ. Για την υλοποίηση των εργασιών, οι νέοι μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο. Προϋποθέσεις για τη λήψη της επιδότησης είναι το ατομικό/οικογενειακό εισόδημα να είναι έως 50.000, το ακίνητο να είναι είτε πατρογονική κατοικία που έχει μεταβιβαστεί, να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο, να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Ο δεύτερος πυλώνας που αφορά στην ανακαίνιση, αφορά σε παρεμβάσεις προϋπολογισμού έως και 10.000 ευρώ και θα αφορά παρεμβάσεις για ανακαινίσεις δωματίων (δάπεδα, επιχρίσματα κλπ) αλλά και αγορά οικιακών συσκευών όπως είναι ψυγείο ή κουζίνα υψηλής ενεργειακής κλάσης. Η επιδότηση σε αυτή την περίπτωση είναι οριζόντια με ποσοστό 30%. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν δάνειο έως 7.000 το οποίο θα είναι χαμηλότοκο. Για τις παρεμβάσεις ανακαίνισης, προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο υποπρόγραμμα είναι το ατομικό/οικογενειακό εισόδημα να είναι έως 20.000, το ακίνητο να είναι είτε πατρογονική κατοικία που έχει μεταβιβαστεί, να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο, να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Ποσοστά Επιδότησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα δομείται σε δύο πυλώνες, στην ενεργειακή αναβάθμιση και στην ανακαίνιση. Για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, ανώτατος προϋπολογισμός είναι 25.000 ευρώ με επιδότηση από 50-90% ανάλογα με το εισόδημα νέου ενώ για την ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να ληφθεί άτοκο δάνειο.