Μελετητικό Τμήμα της
εταιρείας

Επικεντρωνόμαστε σε ένα μεγάλο εύρος μελετών. Με συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις.

Το Μελετητικό Τμήμα Της Εταιρίας

Απαραίτητο έγγραφο για ενοικίαση, μεταβιβάσεις και συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα και το εξοικονομώ κατ' οίκον.

Απαραίτητο έγγραφο για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών και καταστήματα παροχής υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Ένταξη στο νόμο αυθαιρέτων Ν4495/17, για την τακτοποίηση ακινήτων. Στον νόμο μπορούν να ενταχθούν τα ακίνητα που έχουν αυθαιρεσίες που έγιναν πριν από 01/01/2011.

Βεβαίωση Μη Ύπαρξης Αυθαιρεσιών

Απαραίτητο έγγραφο για την μεταβίβαση ακινήτων. Βεβαιώνει πως το ακίνητο σας δεν έχει καμία πολεοδομική παράβαση και χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης.

Απαραίτητη στην περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής, προσθήκης σε προυπάρχουσα, κατασκευή περίφραξης, περιτοίχισης, κατασκευή βόθρων, υπόγειων δεξαμενών νερού, εκσκαφών.

Ενδιαφέρεσαι για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, οικοδομικής άδειας ή Τακτοποίησης Αυθαιρέτων;

Επικοινώνησε και ζήτησε το δική σου προσφορά.

Μελέτες Πολιτικών Μηχανικών

Άμεση Ανταπόκριση

Δωρεάν Αποτύπωση
Εξειδικευμένη Εμπειρία