Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Βέροια-Θάσος-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Χαλκιδική

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Για να εκδώσετε Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία για Θεσσαλονίκη, Θάσο, Βέροια, Καβάλα και Χαλκιδική. Ένας έμπειρος μηχανικός της εταιρείας θα αναλάβει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να προχωρήσει στη σύνταξη και έκδοση της Ταυτότητα Ακινήτου. Η διαδικασία έκδοσης ΗΤΚ γίνεται ηλεκτρονικά και αποτελεί ουσιαστικά τη δημιουργία ενός φακέλου που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα πολεοδομικά έγγραφα του κτηρίου ή της διαιρεμένης ιδιοκτησίας. 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου - Η.Τ.Κ

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Βέροια

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Θάσος

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Καβάλα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Χαλκιδική

Ενδιαφέρεστε για έκδοση Η.Τ.Κ;

Μπορείτε να επικοινώνησε τηλεφωνικά ή μέσω email και ένας έμπειρος πολιτικός μηχανικός θα σας εξυπηρετήσει. Απαραίτητο πλέον έγγραφο για μεταβιβάσεις ακινήτων και συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως το εξοικονομώ κατ οίκον κ.α.

Έκδοση - Ταυτότητας Ακινήτου

Άμεση Ανταπόκριση
Εξειδικευμένη Εμπειρία

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Θεσσαλονίκη

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου προϋποθέτει νομιμότητα του ακινήτου και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού. Ο μηχανικός αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πληρότητας που απαιτείται σε μεταβιβάσεις ακινήτων, συμμετοχή σε προγράμματα εξοικονομώ και άλλα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές ή αυθαιρεσίες σε σύγκριση με τα πολεοδομικά σχέδια θα πρέπει να γίνει ενημέρωση της άδειας ή τακτοποίηση.

Ποιος είναι ο σκοπός Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου;

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος της Ηλεκτρονική Ταυτότητας;

O φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου, που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 54 και ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου, εφόσον υφίσταται. Tο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένους για την τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας  μηχανικό, βεβαιώνεται με δήλωσή του, η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση ΗΤΚ;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
  2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται,
  3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  5. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α, β και ε,
  7. το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν.4178/2013 (Α174) ή τον παρόντα ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,
  8. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.
  9. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση απώλειας της οικοδομικής αδείας και σχεδίων;

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι’ αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Οι διατάξεις των άρθρων 54-63 του παρόντος νόμου ισχύουν και για την ηλεκτρονική ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

 

Πότε απαιτείται και πως γίνεται η ενημέρωση ΗΤΚ;

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της Η.Τ.Κ μπορεί να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με γεωχωρική αναφορά. Ύστερα από τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό :

α) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου, ή

β) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Εάν προηγηθεί η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κτίριο που περιλαμβάνει αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, δεν εκδίδεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα για τις επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες. Η Η.Τ.Κ χρησιμοποιείται εφ’ εξής στη θέση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας για όλες τις διηρημένες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο κτίριο. Εάν έχει ήδη εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα για μία ή περισσότερες επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες, αυτή ενσωματώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Φεκ Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου πατώντας το κουμπί “Λήψη ΦΕΚ”