Εξοικονομώ κατ Οίκον
Βέροια-Θάσος-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Χαλκιδική

Εξοικονομώ κατ οίκον με πολύ μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία, κατάθεση και υλοποίηση προγραμμάτων με υπευθυνότητα και άμεση ανταπόκριση, 

eco test 3

Έλεγχο νομιμότητας και Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το ΠΕΑ είναι το έγγραφο που υποδεικνύει τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Δημιουργία Φακέλου

Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης στην πλατφόρμα του προγράμματος καθώς και τον απαραίτητο έλεγχο για την ορθότητα των δικαιολογητικών.

Υλοποίηση Εργασιών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου με πλήρη και συνολική ανάληψη την εκτέλεση των εργασιών με δέσμευση χρόνο παράδοσης και τις απαραίτητες εγγυήσεις και πιστοποιημένα υλικά.

Τοποθεσία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Χαλκιδική και Θάσο

KATASKEUASTIKI ECO

Οι υπηρεσίες της εταιρείας

Επικεντρωνόμαστε σε ένα μεγάλο εύρος μελετών. Με συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις.

Μελέτες που αφορούν το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021

Το πλέον απαραίτητο έγγραφο για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021.

Άδεια απαραίτητη για εκτέλεση τεχνικών-οικοδομικών εργασιών σε νόμιμα υφιστάμενα κατοικίες.

Με την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ 2021 απαιτείται η έκδοση Ηλεκτρονική Ταυτότητας Κτηρίου.

Σε περίπτωση αυθαιρεσιών στο ακίνητο είναι απαραίτητη η τακτοποίηση για την ορθ΄ή υποβολή της αίτησης και την εκτέλεση των εργασιών.

Ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς σε κάποια επιδοτούμενο κατασκευαστικό πρόγραμμα;

Εξοικονομώ κατ΄οίκον, Διατηρώ κατ΄οίκον, Ηλέκτρα ή άλλα ΕΣΠΑ προγράμματα.
Ζήτησε το δική σου προσφορά.

Εξοικονομώ 2021 -
Εξοικονομώ Αυτονομώ

100% Δωρεάν Απο΄τυπωση
Άμεση Απάντηση
Εξειδικευμένη Εμπειρία
Πλήρη Ανάληψη Έργων

Ecokataskeuastiki

Εξοικονομώ 2021

Ενημερωθείτε σχετικά το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021. Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για να λάβετε μετά από έλεγχο και αυτοψία τη προσφορά για το ακίνητο σας.

Βήμα 1

Στείλτε αίτημα για να λάβετε την προσφορά σας.

Βήμα 2

Αξιολόγηση της αίτησης.

Βήμα 3

Έλεγχος και αυτοψία από έμπειρο πολιτικό μηχανικό της εταιρίας.

Βήμα 4

Λαμβάνετε την πλήρη και αναλυτική προσφορά σας.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).

 

-Σε περίπτωση όπου υπάρχουν πολλοί συγκύριοι και η χρήση της κύριας κατοικίας γίνεται από κάποιον από αυτούς, δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που ιδιοκατοικεί και λαμβάνει το αντίστοιχο κλιμακωτό ποσοστό ανά εισοδηματική κατηγορία.

-Σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από τρίτο πρόσωπο-μη συγκύριο, (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των επικαρπωτών – πλήρων κυρίων (όχι ο ψιλός κύριος), και λαμβάνει το αντίστοιχο κλιμακωτό ποσοστό ανά εισοδηματική κατηγορία.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η δαπάνη για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα.

πίνακας επιχορηγήσεων

Ποιες κατοικίες επιδοτούνται;

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων:

ι.  Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

ιι.Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία)

 

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας και στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), καθώς και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται πλήρως και ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).