Επιδοτούμενα Προγράμματα
Eco-Κατασκευαστική

Με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή, τις μελέτες και τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Εξοικονομώ αυτονομώ

Επιδοτούμενα κατασκευαστικά προγράμματα

Εξοικονομώ κατ΄ οίκον, Διατηρώ κατ΄ οίκον, Ηλέκτρα ή άλλα ΕΣΠΑ προγράμματα.
Ζήτησε το δική σου προσφορά.

Ενδεχομένως το πιο δημοφιλές επιδοτούμενο κατασκευαστικό πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και πολυκατοικιών.

Επιδοτούνται μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχους του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση καταστημάτων, φούρνων , ξενοδοχείων, καταλυμάτων και άλλων.

Επερχόμενο επιδοτου΄μενο πρόγραμμα στην λογική του Εξοικονομώ θα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων ή στους άμεσα ωφελούμενους, οι οποίοι θα μπορούν να αντλούν πόρους για έργα διατήρησης της περιουσίας τους ώστε να μην καταρρεύσει ή εγκαταλειφθεί.

ΕΣΠΑ 2021-2027 ανά περιφέρεια ανοίγουν επιδοτούμενα κατασκευαστικά προγράμματα που αφορούν κυρίως κατασκευή και ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων και επαγγελματικών κτηρίων.

Ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς σε κάποια επιδοτούμενο κατασκευαστικό πρόγραμμα;

Εξοικονομώ κατ΄οίκον, Διατηρώ κατ΄οίκον, Ηλέκτρα ή άλλα ΕΣΠΑ προγράμματα.
Ζήτησε το δική σου προσφορά.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Άμεση Ανταπόκριση

100% Δωρεάν Αποτύπωση
Εξειδικευμένη Εμπειρία
Πλήρη Ανάληψη Έργων